جدید ترین پست ها

از دسته: یادداشت ها

یادداشت ۲۲

به عنوان یک فردی مه میخواهد به موفقیت برسد؛ اولین وظیفه شما این است که […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۲۱

یک هدف گذاری منطقی و اصولی شمارا به زندگی امیدوار خواهد کرد. رضاپودینه| بیزینس کوچ […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۲۰

برنامه ریزی به شرطی میتواند شما را به اهدافتان برساند که اصلا هدفی داشته باشید […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۹ راهنمایی در توسعه مهارات رهبری

راهنمایی در توسعه مهارات رهبری: هر کسی می‌تواند به یک رهبر تبدیل شود. در این […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۸ راهنمایی برای مدیریت استرس

راهنمایی برای مدیریت استرس: در محیط کاری پویا امروزی، مدیریت استرس امری اساسی و ضروری […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۷ راهنمایی برای توسعه مهارات ارتباطی

راهنمایی برای توسعه مهارات ارتباطی: مهارات ارتباطی اساسی‌ترین ابزار برای ارتقاء روابط شخصی و حرفه‌ای […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۶ راهنمایی در مدیریت زمان

راهنمایی در مدیریت زمان: مدیریت زمان یکی از مهارت‌های اساسی برای دستیابی به موفقیت است. […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۵ راهنمایی برای تعیین اهداف

راهنمایی برای تعیین اهداف برای دستیابی به موفقیت در حیطه‌ی حرفه‌ای و شخصی خود، اولین […]

بیشتر بخوانید

یادداشت ۱۴

۳ اصل در تمام مسیر زندگی به تو کمک خواهد کرد: اصل اول: باور های […]

بیشتر بخوانید