کوچینگ انگیزه

مفاهیم انگیزش در کوچینگ

اگر بگوییم چون در زندگی مشکل هست دیگر نمی توان به زندگی امیدوار بود، حرف درستی نیست زیرا اگر بدین شکل به زندگی بنگریم پس قطعا نباید در دنیا هیچ فرد امیدوار و باانگیزه ای وجود داشته باشد. هیچ اختراعی نباید در دنیا صورت می گرفت؛ زیرا تا فرد به کوچکترین مشکلی در کار بر می خورد انگیزه و امید خود را از دست می داد یا هیچ فوتبالیست معروفی نباید وجود می داشت زیرا اگر توپش وارد دروازه نمی شد، ناامید و بی انگیزه می شد و فوتبال را کنار می گذاشت. در این مقاله مهام کوچ، به بررسی اهمیت انگیزه، دلایلی که آن را ضروری می‌سازد و راه‌های افزایش انگیزه پرداخته خواهد شد.

تعریف انگیزه:

عواملی وجود دارند که نه تنها ما رابه فعالیت وا می دارند بلکه فعالیت ما را به سوی هدف خاصی سوق می دهند. روانشناسان این عوامل را انگیزه (motivation) می نامند.

بنا به نوشته ی لغت نامه ی دهخدا، انگیختن یعنی “به حرکت درآوردن”.
انگیزه یعنی: سبب، علت و آنچه کسی را به کاری وادار کند. انگیزش یعنی تحریک و ترغیب. بنابراین همانطور که در بالا اشاره کردیم، انگیزه یک عامل درونی است که انسان یا بطور کلی موجود زنده را به حرکت در می آورد. انگیزه به عنوان آتش روحیه درونی انسان‌ها، آن‌ها را به سمت اهداف و آرزوهایشان سوق می‌دهد. شما بدون انگیزه به هیچ موفقیتی دست نخواهید یافت، زیرا موتور موفقیت شما خاموش است. انگیزه آن را روشن می کند و همچنین در طول مسیر روشن نگاه می دارد.

انواع انگیزه

انگیزه یک مفهوم چند‌گانه است و در طی زندگی ما به اشکال مختلفی ظاهر می‌شود. در زیر به برخی از انواع انگیزه اشاره خواهیم کرد:

 1. انگیزه داخلی (درونی)

  انگیزه داخلی زمانی ایجاد می‌شود که فرد به طور ذاتی به انجام یک کار علاقه دارد. این نوع انگیزه از درون فرد نشات می‌گیرد و او را به انجام وظایف و کارهایی که به آن علاقه دارد ترغیب می‌کند.

  وقتی انگیزه داخلی در بازی می‌آید، فرد احساس خودانگیختگی و شغف به انجام کار دارد. او به دنبالِ خود به خود انجام دادن وظایف است و نه به دلایلی خارجی مانند پاداش‌ها یا تشویق‌ها. انگیزه داخلی افراد را به سمت تعالی و بهبود عملکرد شخصی هدایت می‌کند.

  فردی که از انگیزه داخلی برای انجام کارهایش استفاده می‌کند، عمدتاً به دنبال رشد فردی و توسعه مهارت‌های خود است. او به دنبال ارضاء کردن علاقه‌ها و اهداف شخصی خود می‌باشد و این انگیزه او را به سمت انجام کارها با انگیزه و انرژی بیشتری سوق می‌دهد.

  به عبارت دیگر، انگیزه داخلی موتور اصلی تلاش و پیشرفت فردی است. وقتی انسان دارای انگیزه داخلی قوی است، او می‌تواند به بهترین نسخه خود تبدیل شود و به سمت اهداف خود حرکت کند. این نوع انگیزه بسیار ارزشمند است و می‌تواند در طول مسیر زندگی به عنوان یک راهنما و راهبرد موثر عمل کند.

 2. انگیزه خارجی (برونی)

  انگیزه خارجی از عوامل خارجی نظیر پاداش‌ها، تشویق‌ها یا تنبیه‌ها برای انجام کارها به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، انگیزه خارجی زمانی ایجاد می‌شود که فرد به دلایلی خارجی به انجام کاری متعهد می‌شود.

  این نوع انگیزه افراد را به انجام کارها و وظایفی که با آنها مواجه می‌شوند ترغیب می‌کند، زیرا انتظار دارند که با انجام این کارها به مزایایی مانند پاداش‌ها یا تشویق‌ها دست پیدا کنند. انگیزه خارجی ممکن است به شکل پاداش‌های مالی، ترقی در شغف‌انگیزی، یا حتی تنبیه‌ها مانند ترک شغف‌انگیزی به شکل مختصر و یا از دست دادن فرصت‌ها شکل بگیرد.

  انگیزه خارجی در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت انسان‌ها و ترغیب آن‌ها به انجام کارها در محیط کاری استفاده شود. این نوع انگیزه ممکن است فرد را به دنبال بهبود عملکرد و دستیابی به هدف‌ها در محیط کاری ترغیب کند.

  اما لازم است توجه داشت که انگیزه خارجی ممکن است به مرور زمان کمرنگ شود و بر اساس پاداش‌ها و تشویق‌ها تغییر کند. بنابراین، مهم است که در مدیریت انگیزه خارجی برای حفظ و افزایش آن، استفاده از استراتژی‌های مناسب و موثر انجام شود تا افراد به شکل پایدار به انجام کارها ترغیب شوند.

 3. انگیزه تعهدی

  انگیزه تعهدی زمانی به وجود می‌آید که فرد به عنوان یک تعهد شخصی به انجام یک وظیفه مشغول می‌شود. در این نوع انگیزه، فرد به دلیل ارتباط خود با وظیفه و تعهد به آن، انرژی و انگیزه برای انجام آن وظیفه پیدا می‌کند.

  انگیزه تعهدی به معنای وفاداری به تعهدات و وظایف موجود است. فرد احساس می‌کند که مسئولیتی به عهده دارد و به دلیل این مسئولیت، انگیزه دارد تا وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. این نوع انگیزه به افراد احساس اهمیت و ارزش دادن به کارهایشان را می‌آموزد و آن‌ها را به انجام وظایف با کیفیت بیشتر ترغیب می‌کند.

  فردی که از انگیزه تعهدی استفاده می‌کند، ممکن است وفاداری خود به اصول و ارزش‌هایی که در زندگی و کارش تعیین کرده باشد را نشان دهد. او تمایل دارد تا تعهدات خود را در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات حفظ کند و به دنبال رسیدن به اهداف خود با تعهد عمیقی است.

 4. انگیزه رقابتی

  انگیزه رقابتی زمانی ایجاد می‌شود که فرد تمایل دارد به عنوان بهترین نسخه خود در یک زمینه یا رقابت شرکت کند. این نوع انگیزه اغلب به عنوان انگیزه برای بهبود عملکرد شخصی در مقایسه با دیگران دیده می‌شود.

  فردی که از انگیزه رقابتی استفاده می‌کند، انگیزه دارد تا به تلاش بیشتری برای پیشرفت خود و دستیابی به اهدافش بپردازد. او احساس می‌کند که رقبا و همکارانش می‌توانند به عنوان معیارهایی برای انجام بهتر کارها و عملکرد بهتر خود در نظر گرفته شوند.

  انگیزه رقابتی می‌تواند افراد را به تسلط بر مهارت‌ها و بهبود عملکردشان ترغیب کند. این نوع انگیزه ممکن است در مواردی که رقابت در محیط کاری یا ورزشی وجود دارد، اهمیت داشته باشد. فردی که از انگیزه رقابتی بهره می‌برد، معمولاً دنبال شکستن رکوردها، بهبود تجربه شخصی خود و افزایش مهارت‌هایش است.

 5. انگیزه همبستگی

  انگیزه همبستگی زمانی ایجاد می‌شود که فرد احساس می‌کند با دستیابی به یک هدف، به یک گروه یا جامعه ارتباطی که به آن تعلق دارد، کمک می‌کند. این نوع انگیزه معمولاً در ارتباط با همکاری و ارتباطات اجتماعی وجود دارد.

 6. انگیزه اجتماعی

  انگیزه اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که فرد تحت تأثیر ارزش‌ها، انتظارات و تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. این نوع انگیزه معمولاً در جامعه و فرهنگ محیط اجتماعی شخص شکل می‌گیرد. انگیزه اجتماعی به عنوان یک نیروی تعالی برای حفظ تعاملات اجتماعی و روابط انسانی به کار می‌رود. این نوع انگیزه می‌تواند فرد را به همکاری و همبستگی با دیگر اعضای جامعه ترغیب کند. او از انگیزه اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط مثبت و معنوی با دیگران استفاده می‌کند.

هر یک از این انواع انگیزه می‌توانند نقش مهمی در زندگی افراد ایفا کنند و به آنها کمک کنند تا به اهداف خود دست پیدا کنند. انتخاب نوع مناسب انگیزه بستگی به شرایط و هدف‌های شخصی دارد.

اگر مشکل از دست دادن انگیزه دارید…

نباید زیاد نگران باشید، چون طبیعی است. این ویژگی و خلق و خوی انسان است که اشتیاق و انگیزه بالایی دارد اما با گذر زمان این اشتیاق و انگیزه افت میکند و باید دوباره آن را ایجاد کند. شاید یک آهنگ انگیزشی به شما کمک کند امروز هم با قدرت کار کنید، شاید یک کلیپ انگیزشی به شما انگیزه بدهد تا سه روز دیگر با انرژی کار کنید و یا تماشای یک مستند از اسطوره تان به شما انگیزه کافی برای فعالیت یک هفته را بدهد. اما تمام آنها کوتاه مدت و گذراست.

عوامل از بین برنده انگیزه

داشتن انگیزه به چالش‌ها و موفقیت‌های زندگی ما روحیه می‌بخشد. اما برخی عوامل می‌توانند این انگیزه را کاهش دهند و در نتیجه، ما را از دستیابی به اهدافمان باز دارند. در اینجا به چند عامل از بین برنده انگیزه خواهیم پرداخت:

 1. روزمرگی کارها

  از کارهایی که هر روز و هر روز، انجام میدهید خسته شدید؟ از شغل تان نفرت دارید؟ همه ما تجربه روزمرگی در کارها را داشته‌ایم. زمانی که هر کاری به روال تکراری و بی‌انگیزه تبدیل می‌شود، انگیزه ما به تدریج کاهش می‌یابد. این روزمرگی می‌تواند باعث احساس خستگی و بی‌اهمیتی شود و ما را از انجام وظایفمان دور نگه می‌دارد.

 2. احساس مفید نبودن کارها

  وقتی که احساس می‌کنیم کارها و تلاش‌هایمان به هیچ نتیجه‌ای منجر نمی‌شود، انگیزه ما کاهش می‌یابد. احساس مفید نبودن و تلخ‌تر شدن تلاش‌هایمان می‌تواند باعث افت روحیه و انگیزه‌مان شود.

 3. ایجاد استرس

  استرس و فشارهای روزمره نیز می‌توانند انگیزه ما را تحت تاثیر قرار دهند. وقتی که با فشارها و استرس‌ها مواجه می‌شویم، انگیزه‌مان کاهش می‌یابد و احساس می‌کنیم که نمی‌توانیم به اهدافمان دست یابیم.

 4. مقایسه خودتان با دیگران

  مقایسه خودتان با دیگران می‌تواند احساس کمبود انگیزه را ایجاد کند. وقتی که خودتان را با دیگران مقایسه می‌کنید و احساس می‌کنید که کمتر به نظر می‌آیید، انگیزه و اعتماد به نفس‌تان کاهش می‌یابد.

با شناختن این عوامل و کار کردن بر روی آن‌ها، می‌توانیم انگیزه‌مان را به حداکثر برسانیم و به سوی اهدافمان قدم برداریم.

عوامل تقویت کننده انگیزه

 1. پیروی از نظم درونی؛

  نظم درونی یعنی احترام به قوانین، اصول، اهداف و تصمیماتی که خودتان برای خودتان انتخاب کرده اید. رسیدن به نظم درونی، یک شبه اتفاق نمی افتد، بلکه حاصل تمرین و تکرار است. نظم درونی یعنی انجام دادن اموری که می دانید مهم است، حتی در شرایطی که احساس خوبی ندارید. غالب افراد فکر می کنند که باید یک حس و روحیه خوب داشته باشند تا کاری را شروع کنند، اما افراد موفق، برای انجام دادن امور مهم خود، نیازی به این حس و روحیه خوب ندارند. اگر انتظار دارید که هر روز با انگیزهای عالی شروع به کار کنید شاید هیچ وقت به هیچ هدفی نرسید.
  نکته جالب این است که وقتی به هر شکلی شروع کنید، بعد از مدتی احساس میکنید که کارها ساده تر و خوشایندتر شده و بعد انگیزه پیدا میکنید. داشتن یک برنامه و نظم در زندگیتان می‌تواند به شما کمک کند تا انگیزه خود را حفظ کنید.

 2. حفظ تعادل را فراموش نکنید؛

  “جیم ران”، نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی می گوید:
  “زندگی بدون داشتن تعادل، روابط تان با دیگران را خراب می کند، سلامتی شما را می گیرد و اعتقاداتتان را سلب می کند. زندگی بدون تعادل به قیمت از دست دادن دارایی ها و در نهایت خوشبختی تان تمام می شود. پس چیزهایی در زندگی خود پیدا کنید که در همه وجوه زندگی به شما انگیزه بدهد. موفقیت تان به همین امر بستگی دارد.”
  تعادل بین زندگی شخصی و شغلی بسیار مهم است. اگر وقت کافی برای خودتان و خانواده‌تان نگذاشته و تمام وقت خود را به کار می‌دهید، احتمال از دست دادن انگیزه زیاد است. حفظ تعادل به شما کمک می‌کند تا از هر دو جنبه‌ی زندگی لذت ببرید.

 3. به خودتان جایزه بدهید؛

  حالا که زندگی فورا چیزی را به ما نمیدهد تا خوشحالمان کند، پس خودمان به خودمان پاداش بدهیم. نقاط هدف تعیین کنید و به هرکدام که رسیدید به خودتان جایزه بدهید. هنگامی که به یک هدف مهم دست پیدا می‌کنید، به خودتان جایزه دهید. این جایزه می‌تواند چیزی کوچک باشد مانند یک روز تعطیل یا خرید چیزی که طولانی مدت دلتان می‌خواست.

 4. تصویر سازی کنید؛

  هر روز چند دقیقه بنشینید و تجسم کنید که هدفتان را بدست آورده اید. تمام مراحل را تجسم کنید، اهدافتان، نحوه ی انجام دادنشان، دستیابی به آنها و هر چیز خوب دیگری که به آنها مربوط است. وقتی به طور واقعی تصور می‌کنید که چگونه اهدافتان را بدست آورده اید، انگیزه‌تان افزایش می‌یابد. به خصوص وقتی که با مشکلاتی مواجه می‌شوید، تصویرسازی می‌تواند شما را به حرکت وادار کند.

 5. مثبت فکر کنید؛

  احساس منفی در واقع میتواند باعث شود که اهدافتان دست یافتنی به نظر نرسند. در یک مجموعه از مطالعات، نشان داده شد که دید منفی باعث میشود که مردم به معنای واقعی کلمه همه چیز را دست نیافتنی ببینند، اما آنهایی که در حالت مثبت یا خنثی هستند، نه تنها رسیدن به اهدافشان را ممکن می بینند بلکه با انگیزه بیشتری در این مسیر پا می گذارند. مثبت اندیشی می‌تواند تاثیر بسیاری در افزایش انگیزه داشته باشد. هرگز از خودتان سوال نکنید که آیا می‌توانید یک کار را انجام دهید یا نه. به جای آن، به خودتان بگویید که می‌توانید و از توانایی‌هایتان اطمینان داشته باشید.

 6. تعیین اهداف واقع‌پذیر

  تعیین اهداف قابل دستیابی و معقول، انگیزه را تقویت می‌کند. اهداف واضح باعث می‌شوند فرد بداند به چه چیزی دست میابد، این تصویر به او انگیزه می‌دهد.

  اهمیت انگیزه

  • پیشرفت و توسعه شخصی

   انگیزه یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت و توسعه شخصی است. وقتی فرد انگیزه دارد، او انرژی و اشتیاق بیشتری برای دستیابی به اهداف خود دارد. انگیزه به او کمک می‌کند تا با تلاش و تمرکز بیشتری به بهبود عملکرد خود بپردازد و بهترین نسخه خود را ارائه دهد.

  • موفقیت شغف‌انگیزانه

   انگیزه ایجاد شغف و علاقه به اهداف است. وقتی کسی از انگیزه شغف‌انگیزانه برای دستیابی به هدف خود استفاده می‌کند، او به شدت به آن هدف متعهد می‌شود و از تمام توانایی‌های خود برای دستیابی به آن استفاده می‌کند. انگیزه به شخص اجازه می‌دهد تا به موفقیت‌های شگفت‌آور دست یابد.

  • بهبود عملکرد در محیط کاری

   در محیط کاری، انگیزه نقش بسیار مهمی دارد. افرادی که از انگیزه برای بهبود عملکرد خود استفاده می‌کنند، عملکرد بهتری ارائه می‌دهند و به سرعت در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار می‌گیرند. انگیزه در محیط کاری می‌تواند ارتقاء و ترقی حرفه‌ای فرد را تسهیل کند.

  • حفظ روابط انسانی

   انگیزه می‌تواند در حفظ و تقویت روابط انسانی نیز مؤثر باشد. زمانی که افراد انگیزه دارند تا به دیگران کمک کنند یا در مشکلات جامعه مشارکت کنند، روابط اجتماعی و انسانی آنها بهبود می‌یابد. انگیزه به افراد امکان می‌دهد تا با همکاری و همبستگی، به مسائل جامعه رسیدگی کنند و به ارتقاء آن کمک کنند.

  • رسیدن به اهداف شخصی

   انگیزه برای رسیدن به اهداف شخصی بسیار حائز اهمیت است. وقتی انگیزه داریم، مشکلات و موانع را با اراده و تصمیم قوی‌تری از بین می‌بریم و به دستیابی به آرزوها و خواسته‌هایمان نزدیک‌تر می‌شویم. انگیزه به ما انگیزه می‌دهد تا در مسیر رسیدن به اهدافمان پایدار و پراز انرژی باقی بمانیم.

    

   (یادگیری مهارت های کوچینگ و تبدیل شدن به یک کوچ حرفه ای همرا با مهام کوچ)

   نتیجه‌گیری

   انگیزه به عنوان موتور اصلی پیشرفت و تحقق اهداف عمل می‌کند. اهمیت انگیزه در دستیابی به موفقیت‌ها، ارتقاء روحیه و ایجاد انگیزه در خود و دیگران به وضوح قابل مشاهده است. با اعمال راه‌های افزایش انگیزه، می‌توان به بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف تعیین‌شده نزدیک‌تر شد.

   مدیریت کسب وکار با رضا پودینه

پست های مرتبط

مطالعه این پست ها رو از دست ندین!

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *