مجموعه مهام در سال ۱۳۹۶ با عنوان رسمی توسعه فناوران مدرن، فعالیت خود را در شهر مشهد با مدیریت جناب آقای رضا پودینه  شروع کرد ودر آن زمان با ارائه خدمات تخصصی دیجیتال مارکتینگ و ارائه خدمات طراحی و  چاپ و تبلیغات در بین اقشار مختلف اقدامات گسترده­ای را انجام داد. ایده اصلی این اقدامات با مطالعه بر روی نمونه­ های موفق خدمات اینترنتی در کشورهای آلمان و انگلستان شکل گرفت؛ سپس در سال ۱۳۹۷ با انعقاد اولین تفاهم­نامه رسمی با شهرداری مشهد در زمینه مشاوره و هدایت شغلی و آموزش و رشد شخصی و فردی نوجوانان، در طرح بزرگی تحت عنوان مدرسه شکوفایی، برنامه­ های توسعه خود را استارت زد. این مرکز با ارائه خدمات تخصصی توسعه مهارتی و ارتقاء سطح کیفیت برنامه­ های مدیریتی و اقدامات اجرایی در این راستا برای ایرانیان و غیر ایرانیان در شهرهای مختلف، فعالیت­های گسترده ای را داشت. پس از آن، در سال ۱۳۹۹ با تأسیس مرکز کوچینگ و توسعه و تربیت مربیان در شهر مشهد با الگوسازی و مشاوره و هدایت شغلی و آموزش، زیر نظر مرکز کوچینگ انگلستان مبتنی بر مفاهیم و زیست بوم شناسی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، در راستای تربیت کوچ­های حوزه زندگی فردی، کسب و کار و …، اقدامات بسیار شایسته­ ای را انجام داد که در روزنامه های شهر ارا و خراسان گزارش های ان منتشر شد؛ بلاخره در سال۱۴۰۰ اقدام به دریافت مجوز در حوزه مدیریت و خدمات تخصصی مدیریتی نمود که در این راستا با ارائه خدمات تخصصی برای افرادی که مایل به راه اندازی کسب و کار بودند ارائه مشاوره و مشاوره و هدایت شغلی و آموزش و راهنمایی نماید که این موضوع در این طرح به تفصیل ارائه شده است .

رونامه شهر آرا ۱۳۹۸